Danh mục sản phẩm

 

Hỗ trợ trực tuyến
Handphone: 0168 625 7224
Handphone: 0122 735 3898
Lượt truy cập

Từ khóa

       Từ khóa

LINH KIỆN XE NÂNG NHẬT TIẾN
Chúng tôi chuyên cung cấp linh kiện có sẵn
TOYOTA, TCM, KOMATSU, MITSUBISHI, NISSAN, ISUZU, DAEWOO, HYUNDAI, YANMAR, YALE, HYSTER, TAILIFT L-YANG


Engine Model.

TOYOTA:
3P, 4P, 5K, 4Y, 2F, 3F, 1DZ, 5P, 5R, 2J, 1DZ, 1DZ-II, 1FZ, 1Z, 2Z, 2Z-II, 3Z, H, 2H, 2D, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z;

MITSUBISHI:
4G15, 4G32, 4G33, 4G41, 4G52, 4G54, 4G63, 4G64, 4DR5, 4DQ5, 4DQ7, S4Q2, S4E, S4E2, S4S, 6DR5, S6S, S6E2, 6D15, 6D16, 6D22;

KOMATSU:
4D95S, 4D95S-W, 4D95S-1, 4D95L, 4D92E, 4D94E, 4D94LE, 4D98E, 4D98LE, 6D95, 6D95L, 4D105, 6D102, 6D105, 6D125;

TCM:
4FA1, 4FE1, C190, C221, C240, 4BC2, 4LB1, 4JG2, 6BB1, 6BD1, 6BG1, DA220, DA120, DA640, D500, C330;

NISSAN:
D11, J15, J16, A12, A15, Z24, H20, H21-II, H15, H25, K15, K21, K25, SD22, SD15, SD25, SD33, TD27, TD42, BD30, CD17, TB42, TB45, PD6;

YANMAR:
4TNE98, 4TNE94, 4TNE94L, 4TNV94L;

DAEWOO:
DC24, GC24, D427, DB33A;

HYUNDAI:
AG44, AG45, D4BB;

YALE:
HA, XA, FE.
 
????